Redmi Note 11

2021
12-01

百元机用上高刷屏!Redmi Note 11 4G版今日开售:999元起 NEW

2021
11-25

90Hz高刷加持!Redmi Note 11 4G版发布:999元起 NEW

2021
10-25

高配120W秒充!Redmi Note 11用上双电芯+双电荷泵:发热更少 NEW

2021
10-23

Redmi Note 11系列支持NFC、WiFi 6 卢伟冰:这些最容易被厂商阉割掉